DAJJAL AKAN DIKENAL OLEH SESEORANG DIANTARA KAUM MUSLIMIN

Post a Comment
 DAJJAL AKAN DIKENAL OLEH SESEORANG 
DIANTARA KAUM MUSLIMIN
 

Sungguh aneh sekali bahwa di satu pihak, tanda-tanda Dajjal dapat difahami oleh orang-orang biasa, akan tetapi di lain pihak, Hadits menerangkan bahwa banyak sekali orang yang akan jatuh sebagai korban penipuan Dajjal. 


Jika semua tanda bahwa Dajjal buta mata kanannya, dan mata kirinya gemerlapan bagaikan bintang, dan bahawa kata-kata kafir akan tertulis di atas dahinya yang dapat dibaca oleh setiap orang mukmin, baik ia buta-huruf atau tidak, dan bahawa ia mempunyai keldai aneh yang jarak antara dua telinganya adalah tujuh puluh yard, bahwa ia membawa surga dan neraka, bahwa ia membawa gunung-roti dan sungai, bahwa ia menyuruh awan supaya menurunkan hujan, dan sebagainya; jika semua tanda itu telah terpenuhi, maka tak diperlukan lagi adanya orang di antara kaum Muslimin yang harus memperkenalkan Dajjal dan menyatakan kepada mereka bahwa inilah Dajjal yang Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memperingatkannya kepada kita.

Ada sebuah Hadits yang berbunyi sebagai berikut:
"Seseorang di antara kaum mukmin akan berkata: 'Aku akan pergi kepada orang itu untuk melihat apakah dia itu orang yang Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memperingatkannya kepada kita ataukah bukan'..."
Jika tanda-tanda Dajjal sudah terlihat seperti yang diramalkan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, mengapa masih diperlukan adanya orang yang harus mengenalnya dan mengumumkan bahawa Dajjal benar-benar sudah datang. Dengan tanda-tanda yang terang itu sudah cukup sebagai bukti bahawa Dajjal sudah datang, dengan demikian tak perlu diterangkan lagi. Jadi dengan adanya Hadits tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahawa tanda-tanda Dajjal tak dapat diertikan secara wajar, melainkan harus diertikan sebagai kalam ibarat. Untuk ini sangat diperlukan adanya orang yang mempunyai penglihatan tajam yang dapat memahami tanda-tanda itu, dan menerangkan bila munculnya Dajjal.

Related Posts

Post a Comment

Subscribe Our Newsletter