DAJJAL DAN ANAK YANG TIDAK SAH - CUC

Thursday, 23 March 2017

DAJJAL DAN ANAK YANG TIDAK SAH

 DAJJAL DAN ANAK YANG TIDAK SAH

Hubungan bebas yang tidak sah dan melebihi batas antara lelaki dan wanita, menyebabkan kejalangan, dan menyebabkan bertambahnya anak-anak yang tidak sah (anak-anak zina), dan ini adalah ciri khas kota-kota besar di Eropah dan Amerika. Dalam ru'yah Nabi Suci melihat hubungan sex yang tidak sah yang membuntuti materialisme:
"Awas! Sebagian besar kawan dan pengikut Dajjal adalah kaum Yahudi dan anak-anak yang tidak sah (anak hasil hubungan zina)."

Sejumlah besar anak-anak zina ini dilindungi oleh undang-undang yang mengesahkan anak-anak itu. Misalnya, seorang wanita mengandung karena hubungan yang tidak sah, akan tetapi sebelum bayi lahir, mereka melangsungkan pernikahan, maka bayi itu dianggap sah. Sampai-sampai undang-undang itu begitu remeh, hingga apabila lelaki dan wanita yang berbuat maksiat melangsungkan perkahwinan di sembarang waktu, maka anak-anak yang dilahirkan sebelum perkahwinan, semuanya dianggap sah. 

Akan tetapi walaupun undang-undang itu remeh sekali, namun di kota-kota Eropa (dan Amerika), masih terdapat banyak anak-anak yang tidak sah, sekalipun ditinjau dari undang-undang yang remeh ini. Bahkan anak-anak yang lahir dalam keadaan perang, diberi julukan sebagai "anak pahlawan". Jika orang mahu meninjau betapa merajalela pergaulan bebas antara lelaki dan wanita di Eropah dan Amerika, orang dapat meramalkan bahawa tak lama lagi penduduk daerah ini akan berpaling dari jalan benar dan kembali kepada kehidupan biadab bagaikan binatang, sepanjang mengenai hubungan sex antara lelaki dan wanita.

No comments:

Post a Comment