DAJJAL MENURUT Al-HADITS - CUC

Sunday, 19 March 2017

DAJJAL MENURUT Al-HADITS

DAJJAL MENURUT Al-HADITS

Ada beberapa masalah penting yang harus diingat sehubungan dengan gambaran Dajjal yang termuat dalam Al-Hadits. Yang pertama ialah bahawa ramalan Nabi Muhammad SAW tentang munculnya Dajjal itu didasarkan atas kasyaf (vision). Sebuah Hadits sahih dari Nawas bin Sam'an mengenai Dajjal, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, terdapat kata--kata sbb: 

"Seakan-akan ia (Dajjal) mirip dengan "Abdul-'Uzza". Kata seakan--akan ini terang sekali menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW menggambarkan keadaan yang beliau lihat dalam vision (kasyaf); hal ini memberi keyakinan kepada kita bahawa ramalan beliau mengenai Dajjal itu berasal dari kasyaf atau ru'yah. Tetapi pada waktu menceritakan ramalan-ramalan itu, biasanya tak diterangkan bahawa kenyataan itu dilihat dalam kasyaf atau ru'yah.

Apa-apa yang dilihat dalam ru'yah (kasyaf) itu biasanya harus ditafsirkan. Al-Qur'an sendiri menceritakan beberapa impian, yang ertinya berlainan sekali dengan erti kalimatnya. Misalnya, dalam mimpi Nabi Yusuf melihat matahari, bulan dan sebelas bintang bersujud kepada beliau. Tetapi erti impian ini yang sesungguhnya ialah bahawa Allah akan menaikkan darjat dan kedudukan beliau. 

Selanjutnya dalam mimpi Raja melihat tujuh ekor sapi kurus menelan tujuh ekor sapi gemuk. Adapun ertinya ialah simpanan gandum selama tujuh tahun musim baik akan habis dimakan dalam tujuh tahun musim kering. 

Dalam Hadits juga diriwayatkan impian Nabi Muhammad yang ertinya berlainan sekali dengan kejadian yang dilihat dalam mimpi. Misalnya, dua gelang yang beliau lihat dalam mimpi, ertinya, dua nabi palsu; tangan panjang ertinya dermawan. Selain itu, pada umumnya orang mengakui bahawa ramalan-ramalan itu dibungkus dengan kalam ibarat. 

Oleh kerana itu, apa yang nombor satu harus diingat sehubungan dengan ramalan-ramalan tentang Dajjal, ialah bahawa ramalan itu penuh dengan kalam ibarat. Selanjutnya, kerana ramalan itu tak berhubungan dengan Hukum Syari'at, maka akan mengalami dua macam kesukaran. 

Pertama, orang-orang yang menceritakan ramalan itu kurang begitu hati-hati terhadap penyimpanan sabda yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai masalah ini, seperti hati-hati mereka terhadap penyimpanan sabda beliau mengenai Hukum Syari'at. 

Kedua, oleh kerana tak ada alat untuk mengetahui erti yang sebenarnya dari ramalan itu, sebelum ini menjadi kenyataan, maka tak jarang terjadi bahawa ucapan Nabi Muhammad SAW itu keliru ditangkapnya, sehingga kesan yang keliru ini mengakibatkan adanya penambahan dan perubahan dalam Hadits itu.

No comments:

Post a Comment