SIAPAKAH YANG BERKATA: "INILAH DAJJAL YANG DITERANGKAN OLEH NABI Shallahu 'Alaihi Wasallam" - CUC

Monday, 27 March 2017

SIAPAKAH YANG BERKATA: "INILAH DAJJAL YANG DITERANGKAN OLEH NABI Shallahu 'Alaihi Wasallam"


SIAPAKAH YANG BERKATA: 
"INILAH DAJJAL YANG DITERANGKAN OLEH NABI" ?


Sungguh aneh sekali bahwa orang yang dapat menerangkan bahwa Dajjal dan Ya'juj wa Ma'juj itu sebenarnya bangsa Eropa, adalah orang desa biasa, orang pertapa yang sedikit sekali pengetahuannya tentang masalah dunia. Setengah abad yang lalu tatkala penduduk dunia tak tahu sama sekali akan identitas Dajjal dan Ya'juj wa Ma'juj, bahkan orang tak menduga sama sekali bahwa bangsa-bangsa Eropa yang menguasai seluruh dunia dan yang menjajah negara kita adalah Dajjal dan Ya'juj wa Ma'juj yang diramalkan oleh Nabi Shallahu 'alaihi wasallam. Sebaliknya, orang berfikir bahawa Dajjal adalah makhluk aneh yang bermata satu, yang berkenderaan keldai yang aneh, yang membawa syurga dan neraka dan barang aneh lainnya.

Pada saat orang-orang mempunyai fikiran semacam itu, Allah memberi tahu bahwa Dajjal dan Yajuj wa Ma'juj adalah bangsa-bangsa Eropa yang menguasai seluruh dunia, yang mata duniawinya gemerlapan bagaikan bintang dan yang mata rohaninya buta sama sekali. Selain itu, walaupun seandainya ada yang tahu akan rahsia ini, iapun tak mempunyai keberanian untuk mengatakan itu. 

Orang-orang tak tahu bahawa mereka sedang berhadap-hadapan dengan Dajjal, bahkan mereka secara tak sedar menjadi korban tipu muslihat Dajjal, sebagaimana digambarkan dalam Hadits.

No comments:

Post a Comment