Mengqadha Puasa


Haruskah mengqadha (mengganti-pen) puasa Ramadhan itu dengan berturut-turut? 
Pendapat yang paling kuat membolehkan tidak berturut-turut. Dengan dalil firman Allah SWT:

"Maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari-hari yang ditinggalkannnya itu, pada hari-hari yang lain" (QS:Al-Baqarah:184)

Adapun orang yang meninggal dunia dan ia mempunyai tanggungan puasa maka walinya yang mengqadla puasa itu. Hadits Rasulullah SAW:

"Barang siapa meninggal dunia dan ia mempunyai tanggungan puasa maka walinya yang berpuasa untuknya". (HR. Bukhari dan Muslim-pen)

0 Response to "Mengqadha Puasa"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel