SANTUN DALAM BERBICARA - CUC

Sunday, 10 September 2017

SANTUN DALAM BERBICARA

SANTUN DALAM BERBICARA

SANTUN DALAM BERBICARA - Maksudnya, janganlah lancang dalam berbicara tentang Alloh, sopan dan santunlah ketika menyandarkan sesuatu kepada-Nya. 


Contoh ucapan yang perlu diluruskan adalah menyandarkan kejelekan kepada Alloh, seperti ucapan: "Takdir memang kejam, ya Alloh, apa dosaku sehingga engkau memberi kesusahan ini"; ini tidak patut diucapkan, bahkan Rosululloh صلي الله عليه وسلمmengajarkan kita agar tidak menyandarkan kejelekan kepada-Nya. Beliau bersabda:وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ"Kejelekan itu tidak disandarkan kepada-Mu." (HR. Muslim: 771)

No comments:

Post a Comment