Bernadzar Kepada Selain Allah - CUC
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Sunday, 12 August 2018

Bernadzar Kepada Selain Allah

Bernadzar Kepada Selain Allah

Bolehkah kita bernadzar kepada selain Allah?Jawab: 

TIDAK BOLEH, dengan firman Allah:

“(ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui” (Ali Imran: 35)

Dan sabda Rasululllah shallallahu `alaihi wa sallam: “Barangsiapa yang bernadzar kepada Allah untuk mentaati-Nya, maka taatilah dan barangsiapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah maksiat pada-Nya.” (HR.Bukhari)

No comments:

Post a Comment