Hukum Minta Pertolongan Kepada Selain Allah

Post a comment
Hukum Minta Pertolongan Kepada Selain Allah

Bolehkah kita minta pertolongan kepada selain Allah?

Jawab: 

TIDAK BOLEH, dengan dalil firman Allah:

“Hanya kepada-Mu kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan.” (al-Fatihah: 5)

Dan sabda Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam: “Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah dan bila kamu minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah.” (HR.Tirmidzi: Hasan Shahih)Hukum Minta Pertolongan Kepada Orang Hidup


Bolehkah kita minta pertolongan pada orang hidup?

Jawab: 

Boleh, selama dalam batas kemampuannya, sesuai dengan firman Allah:

“Tolong menolonglah dalam berbuat baik dan taqwa.” (al-Maidah:2)

Dan sabda Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam: “Allah itu akan menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya.” (HR.Muslim)

#

Post a comment

Subscribe Our Newsletter