KAPAN BOLEH DIUNDI - CUC
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Thursday, 9 November 2017

KAPAN BOLEH DIUNDI

KAPAN BOLEH DIUNDI

KAPAN BOLEH DIUNDI - Undian memang cara yang diperbolehkan dalam syari'at Islam, berdasarkan al-Qur'an,1 hadits dan perbuatan sahabat. (ath-Thuruq al-Hukmiyyah, Ibnul Qoyyim 2/743)

Namun kapankah undian ini di lakukan? Jawabannya: Ketika masing-masing kedua belah pihak memiliki hak yang sama dan tidak ada penguat yang dimiliki oleh salah satunya. Contoh, apabila ada dua orang yang ingin maju untuk menjadi imam sholat atau adzan dan keduanya memiliki sifat yang sama tanpa ada keunggulan salah satu dari keduanya, maka di sini disyari'atkan untuk diundi.

Sumber: 10 FAEDAH TENTANG QOWA'ID FIQHIYYAH oleh Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As Sidawi

No comments:

Post a Comment