Bahaya Ujub dan Ghurur - CUC

Sunday, 20 May 2018

Bahaya Ujub dan Ghurur

Bahaya Ujub dan Ghurur

Adapun seseorang yang melakukan kebaikan lalu dengannya ia membangga-banggakan di hadapan Allah, berlaku takabbur dengannya, pa­mer, ujub dan membesar-besarkannya, dia berkata, "Aku telah mengerjakan, aku telah mengerjakan", kemudian menyebabkan dirinya berbangga dan som­bong, menonjolkan diri dan membesar-besarkan amalnya hingga akhirnya ia binasa karenanya.

Jika Allah menghendaki orang ini baik, maka Allah akan memberikan bala' kepadanya dengan sesuatu yang akan menghancurkan kesombongannya, membuat lehernya tertunduk, dan merasa hina di hadapan-Nya. Namun jika Allah menghendaki selain itu, maka dibiarkannya ia dengan rasa ujub dan kesom­bongannya, dan jika Allah membiarkannya, itu per­tanda ia akan binasa.

(Menyucikan Jiwa, Pilihan Mutiara Nasihat Ibnu Qayyim Al Jauziyyah رحمه الله)

No comments:

Post a Comment