Showing posts from November, 2017

BILA IBADAH MEMILIKI BEBERAPA SIFAT

BILA IBADAH MEMILIKI BEBERAPA SIFAT BILA IBADAH MEMILIKI BEBERAPA SIFAT -  Suatu ibadah apabila memiliki beberapa sifat (macam) seperti sifat doa Iftitah, adzan, sholawat ketika tasyahud dll, m…
Post a comment

MACAM-MACAM LAFADZ

MACAM-MACAM LAFADZ MACAM-MACAM LAFADZ -  Lafadz-lafadz dalam ibadah dan muamalat itu terbagi menjadi tiga macam: - Pertama: Lafadz dan maknanya dianggap, yaitu al-Qur'an, tidak boleh diga…
Post a comment

JIKA DIIZINKAN, MAKA TIDAK MENANGGUNG AKIBATNYA

JIKA DIIZINKAN, MAKA TIDAK MENANGGUNG AKIBATNYA JIKA DIIZINKAN, MAKA TIDAK MENANGGUNG AKIBATNYA - Satu kaidah fiqh mengatakan (pen): مَا تَرَتَّبَ عَلَى الْـمَأْذُونِ فَلَيْسَ بِـمَضْمُونٍ …
Post a comment

KADANG BISA LEBIH UNGGUL

KADANG BISA LEBIH UNGGUL KADANG BISA LEBIH UNGGUL - Kaidah Fiqh menyatakan: قَدْ يَعْرِضُ لِلْمَفْضُوْلِ مَا يَكُوْنُ أَفْضَلَ مِنَ الْفَاضِلِ Kadang-kadang suatu amalan yang kurang afd…
Post a comment

KAPAN BOLEH DIUNDI

KAPAN BOLEH DIUNDI KAPAN BOLEH DIUNDI -  Undian memang cara yang diperbolehkan dalam syari'at Islam, berdasarkan al-Qur'an,1 hadits dan perbuatan sahabat. (ath-Thuruq al-Hukmiyyah, Ibnul…
Post a comment

ANTARA MASLAHAT DAN MADHOROT

ANTARA MASLAHAT DAN MADHOROT ANTARA MASLAHAT DAN MADHOROT -  Al-Hafizh Ibnul Qoyyim رحمه الله berkata: "Apabila seseorang merasa kesulitan tentang hukum suatu hal, apakah mubah ataukah har…
Post a comment

KAPAN RAGU-RAGU DIABAIKAN

KAPAN RAGU-RAGU DIABAIKAN KAPAN RAGU-RAGU DIABAIKAN -  Ragu-ragu diabaikan dalam tiga keadaan: 1. Apabila ragu hadir setelah melakukan ibadah.  2. Apabila sering sekali ragu-ragu (was-was…
Post a comment

KEMBALIKAN KEPADA URF (KEBIASAAN MANUSIA)

KEMBALIKAN KEPADA URF (KEBIASAAN MANUSIA) KEMBALIKAN KEPADA URF (KEBIASAAN MANUSIA) - Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Setiap nama yang tidak ada batas tertentu dalam baha…
Post a comment

FIQIH KEMUDAHAN

FIQIH KEMUDAHAN FIQIH KEMUDAHAN - Sesungguhnya syari'at Islam ini dibangun di atas kemudahan. Banyak sekali dalil-dalil yang mendasari hal ini, bahkan Imam asy-Syathibi رحمه الله mengatakan…
Post a comment

BILA KAIDAH MELAWAN DALIL

BILA KAIDAH MELAWAN DALIL BILA KAIDAH MELAWAN DALIL -  Al-Hafizh Ibnu Qoyyim al-Jauziyah رحمه الله pernah mengatakan sebuah ucapan yang patut dicatat dengan tinta emas: أَمَّ أَنْ نُقَع…
Post a comment

Kaidah-kaidah Tentang Nifas

Kaidah-kaidah Tentang Nifas Kaidah-kaidah Tentang Nifas -  Nifas adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim (setelah melahirkan, pen.) Kaidah Dalam Nifas: - Keluarnya darah yang …
Post a comment

Kaidah-kaidah dan Permasalahan Tentang Istihadhah

Kaidah-kaidah dan Permasalahan Tentang Istihadhah Kaidah-kaidah dan Permasalahan Tentang Istihadhah -  Istihadhah adalah darah yang keluar di luar kebiasaannya atau darah yang datang secara tid…
Post a comment

Lihat Cara Berfikirmu!

KOMENTAR MU MENENTUKAN NASIBMU,  Bukan Nasib Orang yang Kamu Komentari KOMENTAR MU MENENTUKAN NASIB MU, bukan nasib orang yang kamu komentari - Zaman semakin modern, bicara dengan orang lain t…
Post a comment
Subscribe Our Newsletter