Renungan Untuk Kaum Muda: Keputusan yang Berani

Renungan Untuk Kaum Muda: Keputusan yang Berani

Renungan Untuk Kaum Muda: Keputusan yang Berani - Keputusan inilah yang kami tunggu-tunggu sejak lama wahai pemuda. Kami berangan-angan, kalau saja keputusan telah kau ambil sebe­lum ini. Keputusan yang cepat tanpa menunda. Ma­ka ambillah keputusan sekarang juga..tunduklah hanya kepada Allah saja sekarang juga..bertaubatlah kepada Rabbmu sekarang juga..,bermuhasabahlah terhadap dirimu sekarang juga...ubahlah jalan hidupmu sekarang juga.. .bersihkan dirimu dari per­ibadatan kepada selain Allah sekarang juga..jauhi syahwat yang diharamkan sekarang juga..ikhlaslah untuk Allah sekarang juga...ikutilah sunnah nabimu sekarang juga juga...perangilah hawa nafsu dan syetan sekarang juga..tinggalkan teman-teman bejat­mu sekarang juga...sahutlah adzan dan makmur­kan masjid Allah sekarang juga...anggaplah serius perkara yang haram sekarang juga...jagalah kedua mata, penglihatan, telinga dan hatimu dari segala yang haram mulai sekarang juga.

Jika nantinya anda terjerumus ke dalam kemak­siatan dan perkara yang haram, maka janganlah anda berputus asa. Akan tetapi perbaharuilah taubat­mu dan mulailah dengan lembaran hidup yang ba­ru. Janganlah engkau menyerah kepada ajakan hawa nafsu dan syahwat, paksalah nafsumu dan giringlah ia menuju ketaatan kepada Allah. Ingatkanlah jiwa­mu akan buruknya akibat dosa dan maksiat. Layang­kan pandanganmu kepada ketinggian derajat pemu­da yang taat sebagaimana yang disebutkan oleh Na­bi صلي الله عليه وسلم tentang jaminan yang diberikan kepada tujuh golongan yang akan dinaungi Allah di hari yang tiada naungan kecuali naungan-Nya (di antaranya ada­lah)...”pemuda yang rajin beribadah kepada Allah" (Muttafaq alaih)

Ingatkan juga kepada jiwamu tentang kisah Nabiyullah Yusuf عليه السلام, bagaimana beliau memohon penjagaan kepada Allah dan memerangi hawa nafsu serta merasakan kedekatan Rabbnya. Allah meng­angkat martabat beliau dan memuliakannya pada tingkat kemuliaan tertinggi, dan tanyakanlah kepa­da jiwamu, "apa jadinya andai saja beliau mengikuti hawa nafsu dan tunduk pada rayuan syetan?


Aku memohon kepada Allah untukku dan untuk­mu agar senantiasa mendapat- hidayah dan taufik, shalawat dan salam semoga terlimpah atas nabi kita Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

0 Response to "Renungan Untuk Kaum Muda: Keputusan yang Berani"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel