Showing posts from August, 2017

ADAB KEPADA ALLOH

ADAB KEPADA ALLOH ADAB KEPADA ALLOH -  Sekarang mari kita masuki inti pembahasan kali ini, yaitu adab kepada Alloh. Jika ada yang bertanya mengapa topik ini perlu dibahas, kami jawab: bahwa masa…
Post a comment

KEDUDUKAN AKHLAK DALAM ISLAM

KEDUDUKAN AKHLAK DALAM ISLAM KEDUDUKAN AKHLAK DALAM ISLAM -  Alhamdulillah, sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad صلي الله عليه وسلم , keluarga, dan sahabatnya. A…
Post a comment

Renungan Untuk Kaum Muda: Keputusan yang Berani

Renungan Untuk Kaum Muda: Keputusan yang Berani Renungan Untuk Kaum Muda: Keputusan yang Berani - Keputusan inilah yang kami tunggu-tunggu sejak lama wahai pemuda. Kami berangan-angan, kalau s…
Post a comment

Renungan Untuk Kaum Muda: Saudaraku Pemuda!

Renungan Untuk Kaum Muda: Saudaraku Pemuda! Renungan Untuk Kaum Muda: Saudaraku Pemuda! - Bagaimana anda mencintai Allah sedang malam dan siang engkau menantang-Nya untuk berperang? Baga…
Post a comment

Renungan Untuk Kaum Muda: Siapa yang Anda Cintai?

Renungan Untuk Kaum Muda: Siapa yang Anda Cintai? Renungan Untuk Kaum Muda: Siapa yang Anda Cintai? - Setelah paparan sekilas tentang hakikat ibadah dan mahabbah serta kemungkinan-kemung ­ kin…
Post a comment

Renungan Untuk Kaum Muda: Mahabbah yang Paling Agung

Renungan Untuk Kaum Muda: Mahabbah yang Paling Agung Renungan Untuk Kaum Muda: Mahabbah yang Paling Agung -  Bentuk mahabbah yang paling agung dan terpuji adalah mencintai Allah semata dan men…
Post a comment

Apakah kita menyembah kepada Allah Subhanahu wata’ala dengan perasaan takut dan harapan? (Soal ke-3)

Apakah kita menyembah kepada Allah Subhanahu wata’ala  dengan perasaan takut dan harapan? Jawaban  : Ya! Kita menyembah Allah Subhanahu wata’ala dengan rasa takut dan harapan. Dalil…
Post a comment

Bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wata’ala ta’ala? (Soal ke-2)

Bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wata’ala ta’ala? Jawaban:  Sebagaimana Allah Subhanahu wata’ala dan RasulNya perintahkan. Dalil dari Al Quran ]   َمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ…
Post a comment

Untuk apa Allah Subhanahu wata’ala menciptakan kita? (Soal ke-1)

Untuk apa Allah Subhanahu wata’ala menciptakan kita? Jawaban  : Dia menciptakan kita agar beribadah kepadaNya serta tidak menyekutukanNya dengan sesuatupun. Dalil dari Al Quran ] و…
Post a comment

Renungan Untuk Kaum Muda: Macam-macam Mahabbah

Renungan Untuk Kaum Muda: Macam-macam Mahabbah Renungan Untuk Kaum Muda: Macam-macam Mahabbah - Imam Ibnu Al-Qayyim Rahimahullah menye ­ butkan, wajib untuk membedakan antara lima macam mahabb…
Post a comment

Renungan Untuk Kaum Muda: Syirik Mahabbah

Renungan Untuk Kaum Muda: Syirik Mahabbah Renungan Untuk Kaum Muda: Syirik Mahabbah  - W ahai pemuda, maksud beribadah kepada selain Allah tidak hanya terbatas pada tin ­ dakan menyembah berhala…
Post a comment

Renungan Untuk Kaum Muda: Siapa yang Kamu Sembah?

Renungan Untuk Kaum Muda: Siapa yang Kamu Sembah? Renungan Untuk Kaum Muda: Siapa yang Kamu Sembah? - Saudaraku yang mendapatkan taufik, fithrah manusia dalam kehidupan dunia ini adalah untuk …
Post a comment

Renungan Untuk Kaum Muda: Urgensi Niat dan Mutaba'ah

Renungan Untuk Kaum Muda: Urgensi Niat dan Mutaba'ah Renungan Untuk Kaum Muda: Urgensi Niat dan Mutaba'ah - Segala bentuk ibadah tidak diterima kecuali jika terpenuhi dua syarat, yakni…
Post a comment

Renungan Untuk Kaum Muda: Kebutuhan Kita Akan Ibadah Kepada Allah

Renungan Untuk Kaum Muda:  Kebutuhan Kita Akan Ibadah Kepada Allah Renungan Untuk Kaum Muda: Kebutuhan Kita Akan Ibadah Kepada Allah - Ketahuilah wahai saudaraku yang aku cintai, kebutuhan k…
Post a comment

Renungan Untuk Kaum Muda: Ruang Lingkup Ibadah

Renungan Untuk Kaum Muda: Ruang Lingkup Ibadah Renungan Untuk Kaum Muda: Ruang Lingkup Ibadah -  Wahai pemuda, ibadah di dalam Islam memi ­ liki pengertian yang luas, tidak benar jika diartika…
Post a comment

Renungan Untuk Kaum Muda: Untuk Apa Anda Diciptakan?

Renungan Untuk Kaum Muda:  Untuk Apa Anda Diciptakan? Renungan Untuk Kaum Muda: Untuk Apa Anda Diciptakan? -  Ketahuilah wahai para pemuda, sesungguhnya anda diciptakan untuk suatu urusan yang…
Post a comment
Subscribe Our Newsletter